marathi grammar sandhi

Marathi Grammar Sandhi || SwarSandhi ||स्वर संधी

  • by

Marathi Grammar Sandhi आणखी वाचा :-वचन  मराठी व्याकरण -:संधी:- Marathi Grammar Sandhi Video                                   संधी हि तत्सम शब्दांच्या बाबतीत होते वर्णच्या एकत्र होण्याच्या प्रकारास संधी… Read More »Marathi Grammar Sandhi || SwarSandhi ||स्वर संधी

alankar in marathi

Alankar In Marathi

  • by

alankar in marathi  आणखी वाचा :-वचन  मराठी व्याकरण  -:अलंकार:- अलंकार म्हणजे दागिना ज्यामुळे शरीराची शोभा वाढत सौदर्यात भर पडते माणसाची जी गोष्टी असते तीच भाषेची… Read More »Alankar In Marathi

ling vichar in marathi

Ling Vichar In Marathi

  • by

ling vichar in marathi  आणखी वाचा :-वचन  मराठी व्याकरण -:लिंग विचार:-ling vichar in marathi     नामाच्या रुपावरुन एखादी वस्तू पुरुष जातीचे आहे किवा त्या दोन्ही… Read More »Ling Vichar In Marathi

kal in marathi

kal in marathi

  • by

kal in marathi  आणखी वाचा :-विभक्ती मराठी व्याकरण  -:काळ:-       -वाक्यात असलेल्या क्रियापदावरून ज्या क्रियेला बोध होतो तसाच ती क्रिया कोणत्या वेळी घडत आहे असा… Read More »kal in marathi

vachan in marathi

vachan in marathi

  • by

Vachan In Marathi आणखी वाचा :-विभक्ती मराठी व्याकरण  -: वचन :-       -नामाच्या रूपावर वस्तू व प्राणी एक आहे कि अनेक आहे याचा… Read More »vachan in marathi

Vibhakti-in-marathi

Vibhakti In Marathi || विभक्ती व त्याचे प्रकार

  • by

Vibhakti In Marathi नक्की वाचा :- विशेषण व त्याचे प्रकार  -:विभक्ती:- विभक्ती म्हणजे विभागीकरण / विभाग नाम आणि सर्वनाम त्याचे वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दाशी… Read More »Vibhakti In Marathi || विभक्ती व त्याचे प्रकार

kriyapad in marathi

Kriyapad In Marathi || क्रियापद आणि त्याचे प्रकार

  • by

Kriyapad In Marathi नक्की वाचा :- विशेषण व त्याचे प्रकार  -:क्रियापद:- -वाक्याचा अर्थ पुर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द म्हणजे क्रियापद होय.kriyapad in marathi-शब्दाचा पुर्ण अर्थ व्यक्त… Read More »Kriyapad In Marathi || क्रियापद आणि त्याचे प्रकार

Visheshan In Marathi

Visheshan in Marathi-विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार

  • by

Visheshan In Marathi नक्की वाचा :-क्रियापद व त्याचे प्रकार  विशेषण:- नामाबद्दल विशेष माहीती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करणाÚया शब्दास विशेषण असे म्हणतात. visheshan in marathi… Read More »Visheshan in Marathi-विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार