Skip to content

मराठी व्याकरण

Home » मराठी व्याकरण परिचय » samanarthi shabd in marathi

samanarthi shabd in marathi

  • by
samanarthi shabd in marathi

samanarthi shabd in marathi

एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ‘ समानार्थी शब्द ‘ होय.

अरण्य    – जंगल , वन

अश्र्व       – तुरुंग , वारू

अमृत     – सुधा

अनल     – अग्री , विस्तव

आमुलाग्र   – मुळापासून शेंड्यापर्यंत

आई       – जननी , माय

अहि       – सर्प , साप

अर्जुन      – भारत , पार्थ

आण       – शपथ

आळशी     – कामचुकार , मंद

अगत्याने    – स्वागतशील दृष्टीने

अभ्यास     – व्यासंग , सराव

अवहेलना    – अपमान

अक्षय       – न संपणारा

अस्त       – मावळणे , शेवट होणे

आनंद      – संतोष , हर्ष

कपाळ      – ललाट , कपोल

उतारू      – प्रवासी , यात्रिक

samanarthi shabd in marathi

उदरनिर्वाह      – चरितार्थ

उंट            – उष्टर

कृष्ण          – वासुदेव , मुरारी

उन            – लोकर

येतोबा          – काम न करणारा

अंबर           – आकाश , आभाळ

खून            – चिन्ह , निशाणी

खग            – पक्षी

काळोख         – अंधार , तम

कृपण          – कंजूष , चिक्कू

कुरूप           – बेढब

खजिना         – तिजोरी , भंडारा

आश्र्वर्य         – अचंबा , नवल

आहार          – खाद्य , भोजन

आठवण         – स्मरण , स्मृती

अभिषेक         – अभिषव

अभिनय         – हावभाव

आकांक्षा         – इच्छा

आमरण         – मरेपर्यंत

अमित          – असंख्य , अमर्याद

अर्थ            – भावार्थ , उद्देश , हेतू

आस्था          – आदर , आपुलकी

ईश्वर           – परमेश्वर

अंगना           – स्त्री

इंद्र             – वसाव , नाकेश

अभिनाय        – मोहीम

इंदू             – चंद्र

किरण           – कर , अंशू

कावळा           – काक

उपनयन          – मंजू

उत्कर्ष           -वाढ , भरभराट

क्रीडा            – खेळ , मनोरंजन

किंकर           – दास , सेवक

कोकीळ          – कोयल

खल             – नीच , दुर्जन

खून             –  वध , हत्या

खच             – गंज

गणपती          – गणेश , गणराया , विघ्नहर्ता , चिंतामणी

कमळ            – राजीव

गजर            –  आवश्यकता

कासव            – कमठ , कूर्म , कच्छ

डौल              – दिमाख , रुबाब

ढग               – मेघ , घन

गर्व               – अहंकार

घर               – भवन , सदन

तोंड              – मुख

तलवार          – समशेर

त्वेष            – आवेश

तारुण्य         – जवानी

जल            – पाणी , जीवन

चांदणे          – चंद्रिका

चावताळने       – चिडणे , रागावणे

देऊळ           – मंदिर , देवालय

जीवन           – आयुष्य , जल

झुबंड            – गर्दी , दाटी

धूर्त             – लबाड , चलाख

निष्णात          – तरबेज

डोके             – मस्तक , माथा

नमस्कार         – नमन , वंदन

नदी             – सरिता

प्रवीण            – निपुण , कुशल

नोकर            – सेवक , दास

पत्नी            – बायको , अर्धांगिनी

पोरका           – निराधार , आई बाप नसलेला

प्रेम            – लोभ , प्रीती

पोपट          – रावा , राघू

बाप           – जनक , वडील

ब्राम्हण        – विप्र

बळ           – ताकद , शक्ती

बाण         – सायक , तीर

बाग         – उपवन , उद्यान

काळजी      – आस्था , चिंता

गरुड        – द्विजराज

गर्दी        – दाटी, खच

गौरव       – अभिनंदन , सन्मान

तलाव       – कासार , सरोव

ताकत       – शक्ती , बल

घास        – ग्रास , कवळ

जमीन       – भूमी

जबर        – धाक , दबदबा

देह         – तन , शरीर

दैत्य        – दानव , राक्षस

देव         – ईश्वर , परमेश्वर

दिवस       – दिन , वासर

धनुष्य       – धनु , चाप , कमटा

धन          – पैसा , संपत्ती

झाड         – वृक्ष

ऋषी         – मुनी , साधू

डोळा         – नयन , नेत्र

निर्वाळा       – खात्रीपूर्वक

पूजा         – अर्चा , सेवा

नवरा        – पती , वल्लभ

पाणी        – जल , जीवन

पर्वत        – अचल , नग

पारिपत्य     – पराभव , शिक्षा , दंड

फुल         – सुमन , पुष्प

पृथ्वी        – धरती , धरणी

प्रासाद       – मंदिर , वाडा

प्रघात       – रिवाज , पध्दत , चाल

बिकट       – अवघड , कठीण

पुढारी       – नायक

पार्वती      – भवानी , नेता

भांडण      – तंटा , झगडा

वानर      – माकड , मर्कट

वारा       – पवन ,  वायू

मित्र       – स्नेही , सखा

विष्णू      – गोविंद , मधुसूदन

महा       – महान , मोठा

मुलगा     – पुत्र

यज्ञ       – होम , मख

युध्द      – संग्राम , लढाई

वेदना      – कळ , दु:ख

वस्त्र      – अंबर,वसन

वल्लरी    – वेल , लता

शंकर     – रुद्र , महेश

रागीट     – कोपी , संतापि

लक्ष्मी     – रमा , कमला

शेतकरी    – कृषक

शत्रू       – दुश्मन , वैरी

सोने      – कांचन , हेम

स्त्री      – नारी , अबला

सनातनी  – कर्मठ

संहार     – नाश , विनाश

सह्याद्री   – सह्याचल

सिंह      – पंचनन , वनराज

सुंदर      – मनोहर , सुरेख

होडी      – नौका , नाव

पाय      – चरण

पान      – पर्ण , पत्र

बेडूक      – ददुर्र

भाऊ      – बंधू , भ्राता

भुंगा     – मिलिंद , भ्रमर

भांडखोर  – कळाम , कलभांड

भरभरट  – उत्कर्ष

विहार    – सहल

माणूस    – मानव

मुलगी    – नंदिनी , कन्या

मासा     – मीन

वीज     – बिजली . चपला

रस्ता    – मार्ग ,वाट

राजा     – नरेंद्र , भूपती

रात्र      – यामिनी , निशा

रक्त     –  असुत , असू

रयत     – जनता

शेष      – वासुकी , अनंत

सूर्य      – प्रभाकर , दिवाकर

सकल    – सर्व , अखिल

संघर्ष     – झगडा , टक्कर , भांडण

समुद्र     – सिंधु , सागर

हत्ती      – नाग , गज

हात      – बाहू , भूज

हरीण     – सारंग

हृद्य      – अंतर , हिरीत

सुरुवात     – प्रारंभ

हुशार       – चतुर

पैसा        – दाम

आकाशवाणी  – नभोवाणी

कटी         – कंबर

खळ         – दुर्जन

मिठी         – आवड

सूर्य          – सविता

हिरमोड       – विरस

अनुरक्ता      – प्रेमात पडलेला

नवोढा         – नववधु

अडचण        – समस्या

अनाथ         – पोरका

अभिनंदन      – नमस्कार

अनर्थ          – संकट

अपघात        – दुर्घटना

अभिनेता        – नट

अचल          – शांत

अतिथी         – पाहुणा

अचंबा          – नवल

अना           – आणि

अपराध         – गुन्हा

अपमान        – मानभंग

अपाय          – इजा

उत्सव          – सोहळा

गंगा           – देवापगा

कामदेव        – मनोभव

इच्छा         – अभिलाषा

तालाब        – सर, सरोवर

असुर         – राक्षस

दांत          – दंत

अरण्य        – जंगल

दास          – सेवक

अर्जुन’        – पार्थ

किरण        – किरन

किरीट        – ताज

कीर          – तोता

कुंभ          – गागर

कुसुम        – पुष्प

कृश         – दुबला

चन्द्र        – हिमकर , राकेश

कृषी        – किसानी

द्रोपदी       – पांचाली

आम्र        – आम

अमृत       – सुरभोग

वायूसखा     – अनल

आजारी      – पिडीत

आवाज      – ध्वनी

आपुलकी     – जवळीकता

आरसा       – दर्पण

ऐट          – रुबाब

ओझे         – भार

ओळख        – परिचय

ऋतू          – मोसम

ओढा          – झरा

कविता         – काव्य

किल्ला         – दुर्ग

काळ           – समय

कार्य           – काम

कारागृह         – तुरुंग

कीर्ती           – प्रसिद्धी

कुत्रा            – श्र्वान

कोवळीक        – कोमलता

कोठार          – भांडार

ख्याती          – कीर्ती

खात्री           – विस्वास

खिडकी          – गवाक्ष

खेडे             – गाव

गरज            – आवश्यकता

गवत            – तृण

गर्व             – अहंकार

गाय            – धेनु

गाणे            – गीत

गमत           – मजा

गंध            – वास

गाव            – ग्राम

गुन्हा           – अपराध

गुलामी           – दास्य

गोड             – मधुर

गोनी            – पोते

गौरव            – सन्मान

घर              – सदन

घरटे             – खोपा

घागर            – मडके

चरण            – पाय

चरितार्थ          – उदरनिर्वाह

samanarthi shabd in marathi

error: Content is protected !!
0 Shares
Share via
Copy link