Marathi Grammar In English

Marathi Grammar In English

  • by

Marathi Grammar In English मराठी व्याकरण आणि इंग्रजी व्याकरण ह्या दोघांच्या अभ्यासक्रममध्ये सारखे पण आहे . मी आपल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना मराठी व्याकरणातील अभ्यासक्रम आणि… Read More »Marathi Grammar In English

मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi

  • by

मराठी बाराखडी Marathi Barakhadi मराठी बाराखडी 2009 च्या शासन निर्णयानुसार मराठी मध्ये काही बदल झालेले आहेत मित्रांनो आता मराठी वर्णमाला मध्ये एकूण 52 वर्णाची आहे.Marathi… Read More »Marathi Barakhadi

marathi grammar

Marathi Grammar

  • by

Marathi Grammar Marathi Grammar Introduction     Marathi grammar  किंवा मराठी व्याकरण हा एम .पी.एस.सी परीक्षेतील एक महत्वाचा विषय आहे.      महाराष्ट्र शासनाचा सर्व कारभार हा… Read More »Marathi Grammar

Marathi Grammar Online Test

Marathi Grammar Online Test

  • by

हि मराठी व्याकरणावरील परीक्षा असून ह्या मध्ये 50 प्रश्न आहेत .. प्रत्येक प्रश्नाला किमान 1 गुण आहे मराठी व्याकरणावरील परीक्षा सुरू करण्यासाठी start Quize click… Read More »Marathi Grammar Online Test