Marathi Grammar ||Marathi Vyakaran||Grammar In Marathi

Marathi Grammar Or Marathi Vyakaran Is Blog For Competitive Exams & For Mpsc Exams. Videos,Audio Clips,,Pdf,List,Chart,Basic,Book Available In Marathi Grammar .Marathi Grammar.com Have Videos For Std 10,10th Class Marathi Grammar,For 9th Std Specially For Mpsc.Basic Book Refference From Balasaheb Shinde&Mora Walimbe Book. . Include Lessons For Beginners In Marathi Book For Mpsc Beniefited For Tet Exams All Marathi Grammar Information Is Included.We Provided Topics Such As Alankar,Avyay,Adverb,Adjectives,Sandhi,Samas,Shabdachya Jati,Vibhakti,Shabdshakti,Viram Chinha All Marathi Grammar Topics. We Can Make Marathi Grammar To English Grammar Topics In Future . This Marathi Grammar Blog/website Is For Talathi Exam,Mpsc Clerk ,Police Bhartee,Arogyaseva,Rajyaseva. Contain Gk Lessons For Beginners In Marathi.

Menu

Marathi Letter Writing

marathi letter writing

मराठी पत्र लेखन

Marathi Letter Writing

                Marathi Letter writing

                                              Marathi Letter Writing is An important Topic In Marathi Language.But in Today Smart phone ,Telephone,E-mail Services Due TO Such  A Modern Communication Services Letter writing Became Outdated but That’s Not True.there is no other option to Letter writing And There Shouldn’t Be.Because of Letter Writing Our View To The People Can Be Explained In few Words. Our  Letter writing Skills Reflects Our Personality.

                  Detail Marathi Letter  is A Study Subject.Such A letter Writing Creating natural artistic Thought.letter writing is a Final Word Say To The Person.When We Want TO say Good by To the Person then we go to that person And say Thank to That Person.But When We unable to Reach That Person we say it By Writing Letter.And That’s It ! It is A origin Of Marathi Letter Wiritng .

Letter Writing Language In Marathi Should Be Friendly And Easy In Nature.When We Write Letter to Person Then Person open Heart Should Reflects In to That Language.

 Marathi Grammar Is Also Useful In Marathi Letters Writing.Though  Letter writing is An Art But Now its Became An logy.How to Write Body Date And vote Of Thanks ,signature it Is An Technique.

 

पत्राचे प्रमुख विभाग

  1.  पत्र लिहिणार्याचा पत्ता व दिनांक
  2. मायना
  3. मुख्य मजकूर
  4. समारोप व स्वाक्षरी
  5. ज्याला पत्र पाठवायचे त्याचा पत्ता पिन कोड असल्यास छान

पत्र लेखन करतांना आपणास आवडता असा मांगल्यसूचक  शब्द पत्राच्या वरच्या  बाजूस मध्यभागी लिहावा .पत्र लिहिणाऱ्याने आपला नाव व पत्ता पत्राच्या उजव्या बाजूस लिहावा .पत्ता लिहितांना प्रथम घर क्रमांक व ठिकाण ,त्याच्या खालच्या  ओळीवर त्या गावातील वार्ड ,विभाग किंवा प्रभाग लिहून शेवटच्या ओळीत त्या गावाचे नाव लिहावे .  सर्वात शेवटी पत्र लिहिण्याची  दिनांक  नमूद करावी .त्यानंतर पत्राच्या मुख्य मजकुराच्या वरच्या ओळीत अभिवादनाचा मजकूर लिहावयाचा असतो .यालाच ‘मायना’असे म्हणतात.

पत्राचा मजकूर स्पष्टपणे ,थोडक्यात ,परिच्छेद पडून लिहावा .मुख्य मजकूर लिहून झाला कि ‘कळावे  हि विनंती’असा शेवट करावा. व शेवटी स्वाक्षरी करावी .

Marathi Letter Writing Table

पत्र कोणास सुरवात कशी करावी शेवट कसा करावा
आई किंवा वडील तीर्थरूप …यांना सा.न वि.वि तुझा/तुमचा
वडिलधाऱ्या मंडळीस तीर्थस्वरूप …यांना सा.न वि.वि आपला
शिक्षकांस गुरुवर्य ….यांना सादर नमस्कार वि वि तुमचा आज्ञाधारक
धाकटा भाऊ बहिण,नातलग प्रिय ..यास अनेक आशीर्वाद तुझा/तुझी
मित्र मैत्रीण प्रिय मित्र/मैत्रीण/हिस सप्रेम नमस्कार तुझा/तुझी
सन्माननीय  व्यक्ती माननीय….यांना सा.न वि.वि  आपला नम्र

पदवीधर झाल्यावर आपण काय करणार आहात हे तुमच्या वडिलांना कळवा !

|| श्री ||

श्रीराम भुवन

२७५,नवी पेठ

अहमदनगर

                                                                                                                                                20/५/2017 

तीर्थ रूप बाबांना मधूचा साष्टांग नमस्कार ,वि,वि.

पदवीधर समारंभ विद्यापीठाकडून आज संपला आहे .मला विध्यापिठाकडून विशेष प्राविण्यासह कुलगुरू कडून पदवी प्राप्त झाली आहे .

                                                                                                                                                                             

Leave a Reply

Social

Copyright © 2018 Marathi Grammar ||Marathi Vyakaran||Grammar In Marathi
%d bloggers like this: