Marathi Barakhadi
मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi

मराठी बाराखडी https://www.youtube.com/watch?v=3iZB5HZaNU8&t=221s मराठी बाराखडी Marathi Barakhadi मराठी बाराखडी 2009 च्या शासन निर्णयानुसार मराठी मध्ये काही बदल झालेले आहेत मित्रांनो आता मराठी वर्णमाला मध्ये एकूण 52 वर्णाची आहे.Marathi Alphabets बाराखडी…

Continue Reading
Marathi Grammar
introduction to marathi vyakran

Marathi Grammar

Marathi Grammar introduction to marathi vyakran Marathi Grammar Introduction     Marathi grammar  किंवा मराठी व्याकरण हा एम .पी.एस.सी परीक्षेतील एक महत्वाचा विषय आहे.      महाराष्ट्र शासनाचा सर्व कारभार हा मराठीतूनच…

Continue Reading

Marathi Grammar Online Test

Buy Now https://www.youtube.com/watch?v=0-ofI26QTp4 Mari Grammar Online Test Instructions हि मराठी व्याकरणावरील परीक्षा असून ह्या मध्ये 50 प्रश्न आहेत ..प्रत्येक प्रश्नाला किमान 1 गुण आहेमराठी व्याकरणावरील परीक्षा सुरू करण्यासाठी start Quize…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu
Copy link
Powered by Social Snap