marathi langauge

MARATHI LANGUAGE Secret Things You Didn’t Know About

  • by

MARATHI LANGUAGE Marathi Language /मराठी भाषा महाराष्ट्रात जन्मलेल्या आणि महाराष्ट्रातच वाढलेल्या लोकांची मातृभाषा मराठीच असते. मराठी भाषा कधी निर्माण झाली आणि या भाषेचे जनक कोणाकडे… Read More »MARATHI LANGUAGE Secret Things You Didn’t Know About

Marathi Grammar In English

Marathi Grammar In English

  • by

Marathi Grammar In English मराठी व्याकरण आणि इंग्रजी व्याकरण ह्या दोघांच्या अभ्यासक्रममध्ये सारखे पण आहे . मी आपल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना मराठी व्याकरणातील अभ्यासक्रम आणि… Read More »Marathi Grammar In English

मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi

  • by

मराठी बाराखडी Marathi Barakhadi मराठी बाराखडी 2009 च्या शासन निर्णयानुसार मराठी मध्ये काही बदल झालेले आहेत मित्रांनो आता मराठी वर्णमाला मध्ये एकूण 52 वर्णाची आहे.Marathi… Read More »Marathi Barakhadi