Marathi Grammar

Marathi Grammar Or Marathi Vyakaran Is website For Competitive Exams & For Mpsc Exams. Videos,Audio Clips,,Pdf,List,Chart,Basic,Book Available In Marathi Grammar blog .Marathi Grammar blog Have Videos For Std 10,10th Class Marathi Grammar,For 9th Std Specially For Mpsc.Basic Book Refference From Balasaheb Shinde&Mora Walimbe Book. . Include Lessons For Beginners In Marathi Book For Mpsc Beniefited For Tet Exams All Marathi Grammar Information Is Included.

Categories

दर्शक सर्वनाम -मराठी व्याकरण

सर्वनाम सर्वनाम म्हणजे नाम ऐवजी येणारा शब्द सर्वनामा करिता वापरल्या जाण्याऱ्या परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नसलेला शब्द म्हणजे सर्वनाम होय . नाम ऐवजी येणाऱ्या विकारी शब्द सर्वनाम म्हणतात . सर्वनामाला स्वताचा अर्थ नसतो सर्वनाम ज्या नामाबद्दल आलेला असतो त्या नामाचा अर्थ त्याला प्राप्त होतो. सर्वनाम =…

सर्वनाम -मराठी व्याकरण

                                                                                         सर्वनाम                                              सर्वनाम   म्हणजे   नाम    ऐवजी   येणारा   शब्द  सर्वनामा करिता वापरल्या जाण्याऱ्या परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नसलेला शब्द म्हणजे सर्वनाम…

नामाचे कार्य -मराठी ग्रामर

नामाचे कार्य १) सामान्यनाम केंव्हा केंव्हा विशेष नामाचे कार्य करते सामान्यनाम विशेषनाम (संपूर्ण जातीचे नाव ) (स्वतः ह ) तारा तारा बेबी बेबी नगर नगर १) तारा गाण्यात प्रथम आली २) यंदा बेबी शाळेत जाते ३) मी कालच नगर हून आलो तारा ,बेबी, नगर मुळात…

Marathi Grammar-नामाचे कार्य

                                                                             नामाचे कार्य  १) सामान्यनाम   केंव्हा   केंव्हा विशेष नामाचे   कार्य  करते        सामान्यनाम                                                           विशेषनाम  (संपूर्ण जातीचे नाव )                                                     …

भाववाचक नाम -Marathi Grammar

                                   भाववाचक नाम भाववाचक :-                       ज्या नामामुळे प्राण्यातील किवा पदार्थातील एखाद्या गुणाचा किंवा धर्माचा बोध होतो त्यास भाववाचक नाम असे म्हणतात  भाववाचक नामांना वेगळे अस्तीत्व नसते  ते काल्पनिक असते  भाववाचक नामात प्राणी व वस्तू यामधील गुणांचा बोध होतो तसेच भाववाचक नाम एकवचनी असते  भाववाचक…

MARATHI GRMMAR SHABADACHYA JATI

                                               शब्दाच्या जाती  शब्दाच्या एकून आठ जाती आहेत. १) नाम                                                             ५) क्रियाविशेषण अव्यय २) सर्वनाम                                                        ६) शब्दयोगी अव्यय ३) विशेषण                                                        ७) उभयान्वयी अव्यय ४) क्रियापद                                                       ८) केवलप्रयोगी अव्यय           १ ते ४ ला विकारी/ विकरण/ सव्यय असे म्हणतात= बदलणारा    …

Social

Copyright © 2018 Marathi Grammar