नामाचे कार्य -मराठी ग्रामर

नामाचे कार्य १) सामान्यनाम केंव्हा केंव्हा विशेष नामाचे कार्य करते सामान्यनाम विशेषनाम (संपूर्ण जातीचे नाव ) (स्वतः ह ) तारा तारा बेबी बेबी नगर नगर १) तारा गाण्यात प्रथम आली २) यंदा बेबी शाळेत जाते ३) मी कालच नगर हून आलो तारा ,बेबी, नगर मुळात…

Marathi Grammar-नामाचे कार्य

                                                                             नामाचे कार्य  १) सामान्यनाम   केंव्हा   केंव्हा विशेष नामाचे   कार्य  करते        सामान्यनाम                                                           विशेषनाम  (संपूर्ण जातीचे नाव )                                                     …

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran