Marathi Bhasha Din

Marathi Langauge Day

        Marathi Bhasha  Marathi Bhasha विषयी माहिती Marathi Bhasha हि महाराष्ट्राची राज भाषा आहे मराठी भाषा हि संस्कृत तद्भव आर्य भाषा आहे . जगातील सर्वात प्राचीन भाषा हि संस्कृत आहे . मराठी भाषेचे पाणिनी व्याकरणकार दादोबा पांडुरंग तर्खडकर आहे . संस्कृत हि प्राचीन…

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran