Marathi Barakhadi || Marathi Alphabets || Marathi Varnmala

Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi मध्ये येणाऱ्या स्वर -मात्रा – काना – वेलांटी – उकार – विसर्ग – अनुस्वार  याचा चार्ट आपण खाली बघूया

MARATHI BARAKHADI

MARATHI BARAKHADI

मराठी बाराखडी Marathi Barakhadi  चा अभ्यास आता आपण करू या !

Marathi Barakhadi

Marathi Alphabets

Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi

मराठी भाषेमध्ये दोन नवीन स्वर हे इंग्रजीतुन मराठीत आले आहेत त्यामुळे बाराखाडीला चौदा खाडी पण आपण म्हणू शकतो 

Marathi Swar Barakhadi

Marathi Barakhadi Pdf Website :-Click On ME To Download

 

 

Stay With Us

I am Marathi Grammar Tutor giving free lessons on Grammar In Marathi

Leave a Reply

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran
%d bloggers like this: