दर्शक सर्वनाम -मराठी व्याकरण

Sarvnam Marathi Vyakaran मराठी व्याकरण सर्वनाम म्हणजे नाम ऐवजी येणारा शब्द सर्वनामा करिता वापरल्या जाण्याऱ्या परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नसलेला शब्द म्हणजे सर्वनाम होय . नाम ऐवजी येणाऱ्या विकारी शब्द सर्वनाम म्हणतात . सर्वनामाला स्वताचा अर्थ नसतो सर्वनाम ज्या नामाबद्दल आलेला असतो त्या नामाचा अर्थ त्याला…

सर्वनाम -मराठी व्याकरण

                                                                                         सर्वनाम                                              सर्वनाम   म्हणजे   नाम    ऐवजी   येणारा   शब्द  सर्वनामा करिता वापरल्या जाण्याऱ्या परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नसलेला शब्द म्हणजे सर्वनाम…

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran