Marathi Barakhadi || Marathi Alphabets || Marathi Varnmala

Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi Marathi Barakhadi Marathi Barakhadi मध्ये येणाऱ्या स्वर -मात्रा – काना – वेलांटी – उकार – विसर्ग – अनुस्वार  याचा चार्ट आपण खाली बघूया मराठी बाराखडी Marathi Barakhadi  चा अभ्यास आता आपण करू या ! मराठी भाषेमध्ये दोन नवीन स्वर हे इंग्रजीतुन मराठीत आले…

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran